Премии и отличия

Уже более 20 лет мы заботимся о сохранении традиции, внедрении новых образцов и качестве нашей продукции. Доказательством тому являются сертификаты, премии и отличия, которые Завод керамической посуды «Мануфактура» получил от независимых организаций.

Must have

Хороший дизайн 2005

Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz w Bolesławcu od ponad 20 lat promuje bolesławiecką ceramikę na świecie. Ręczna produkcja, oparta na tradycyjnej technologii z jednej strony oraz otwartość na nowe elementy zdobnicze i współpracę z artystami sprawiły, że „Manufaktura” wyznacza nowe trendy i zalicza się do grona najważniejszych wytwórców bolesławieckiej ceramiki.

Statuetka Przyjaciela Parady Gliniady
VIA SUDETICA

Сертификат Товарный знак Болеславская керамика

Сертификат подлинности

Сертификат подлинности

Премия для самого лучшего предпринимателя 2005 года из Болеславского повета

Индивидуальность рынка Меркурий 2007

Innovation 2005

Certyfikat członkostwa w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Gazele Biznesu

Bank Światowy

Nagroda Honorowa Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2015 roku

Nagroda Honorowa Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2015 roku

откройте мир
мануфактуры
наши магазины
Learn More